Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna
Uczelniana Komisja Likwidacyjna
Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych
Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów
Uczelniana Komisja Pojednawcza
Uczelniana Komisja Wyborcza
Uczelniana Komisja ds. Przeglądów Technicznych Obiektów PK
Politechnika Krakowska
     Komisje PK
          Komisje uczelniane

Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna Studentów


Skład Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  • Małgorzata Makoś (WFMiI) – przewodnicząca
  • Adam Kulka (WIL) – I zastępca
  • Róża Ostrowska (WM) – II zastępca
  • Marek Janik (WIŚ)
  • Izabela Kisielewska (WA)
  • Krystian Kocur (WIEiK)
  • inż. Janusz Rogulski (WIiTCh)
  • lic. Małgorzata Wysopal – zastępca kierownika Działu Spraw Studenckich

Data publikacji:17-10-2012
Wprowadził:Zbigniew Marszalik
Liczba odwiedzin:3678
Lista wersji:
  17-10-2012 
  15-01-2012
  23-02-2011
  09-05-2010
  31-01-2010
  28-11-2008
  28-02-2007
Wydruk

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018