Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Statut PK
Kodeks Etyczny
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Pisma okólne Rektora
Decyzje, polecenia i komunikaty Rektora
Pisma okólne, decyzje i komunikaty Kanclerza
Zarządzenia Rektora wydane przed 1 września 2005 r.
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane

Pisma okólne Rektora

rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019