Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Statut PK
Kodeks Etyczny
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Pisma okólne Rektora
Decyzje, polecenia i komunikaty Rektora
Pisma okólne, decyzje i komunikaty Kanclerza
Zarządzenia Rektora wydane przed 1 września 2005 r.
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane

Zarządzenia Rektora wydane przed 1 września 2005 r.

Zarządzenie nr 24 z 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w zasadach likwidacji składników majątkowych w PK oraz w zasadach szczegółowych zamawiania sprzętu komputerowego oraz części do naprawy, rozbudowy i modernizacji ww. sprzętu i oprogramowania
Opublikowano: 18-03-2016obowiązuje

Zarządzenie nr 33 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad utrzymania obiektów budowlanych Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

Zarządzenie nr 31 z 19 listopada 2004 r. z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
Opublikowano: 07-10-2015anulowane

Zarządzenie nr 23 z 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad rozporządzania nie zagospodarowanymi ruchomymi składnikami majątkowymi i likwidacji składników majątkowych w Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 18-03-2016zmienione

Zarządzenie nr 20 z 19 maja 2003 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

Zarządzenie nr 27 z 25 czerwca 2001 r. w sprawie rozliczania usług telekomunikacyjnych w PK
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

Zarządzenie nr 5 z 25 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w PK przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych oraz zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w PK
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

Zarządzenie nr 37 z 6 listopada 1997 r. w sprawie ewidencji wykorzystania przedzielonych jednostkom środków finansowych i limitów
Opublikowano: 16-06-2016obowiązuje

Zarządzenie nr 14 z 26 sierpnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o ochronie mienia w Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019