Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Senat Politechniki Krakowskiej
Rektor PK
Prorektorzy
Dziekani
Kanclerz
Kwestor
Politechnika Krakowska
     Władze PK

Prorektorzy

Prorektor ds. nauki
Prorektor ds. studenckich
Prorektor ds. ogólnych
Prorektor ds. kształcenia
bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019