baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  15-02-2011
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2300
 
Lista wersji:
  15-02-2011 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 stycznia 2011 r.
nr 1/n/01/2011

w sprawie zmiany uchwał Senatu PK nr 36,37,38,39,40,41,42
z dnia 26 czerwca 2009 r. dotyczących ustanowienia nagród Rektora PK


Na podstawie art.62 ust. 1 p.11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zamianami), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany uchwał Senatu PK nr 36,37,38,39,40,41,42 z dnia 26 czerwca 2009 r.:
1. Ustęp 4 oraz ustęp 5 załącznika do uchwały Senatu nr 36 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla autora najwartościowszych publikacji naukowych, otrzymują brzmienie:
„4. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty z rezerwy Prorektora ds. Nauki przeznaczonej na rozwój kadr, na konto jednostki (instytutu, katedry, zakładu), w której zatrudniony jest autor publikacji. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac laureata nagrody, będących przedmiotem nagrodzonych publikacji (konferencje, czasopisma, wyjazdy zagraniczne, publikacje, materiały do badań naukowych itp., z wyjątkiem zakupu środków trwałych). Rozliczenie kwoty nastąpi zgodnie z procedurą przewidzianą dla dotacji dydaktycznej”.
„5. Udział w Konkursie nie eliminuje laureata i kandydatów z ubiegania się o dofinansowanie działalności badawczej z innych dotacji”.
2. Ustęp 4 oraz ustęp 5 załącznika do uchwały Senatu nr 37 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK za największą liczbę cytowań, otrzymują brzmienie:
„4. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty z rezerwy Prorektora ds. Nauki przeznaczonej na rozwój kadr, na konto jednostki (instytutu, katedry, zakładu), w której zatrudniony jest autor cytowanej publikacji. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac laureata nagrody, będących przedmiotem nagrodzonych publikacji (konferencje, czasopisma, wyjazdy zagraniczne, publikacje, materiały do badań naukowych itp., z wyjątkiem zakupu środków trwałych). Rozliczenie kwoty nastąpi zgodnie z procedurą przewidzianą dla dotacji dydaktycznej”.
„5. Udział w Konkursie nie eliminuje laureata i kandydatów z ubiegania się o dofinansowanie działalności badawczej z innych dotacji”.
3. Ustęp 4 oraz ustęp 8 załącznika do uchwały Senatu nr 38 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym, otrzymują brzmienie:
„4. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty z rezerwy Prorektora ds. Nauki przeznaczonej na rozwój kadr, na konto jednostki (instytutu, katedry, zakładu), w której zatrudniony jest autor publikacji. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac laureata nagrody, będących przedmiotem nagrodzonych publikacji (konferencje, czasopisma, wyjazdy zagraniczne, publikacje, materiały do badań naukowych itp., z wyjątkiem zakupu środków trwałych). Rozliczenie kwoty nastąpi zgodnie z procedurą przewidzianą dla dotacji dydaktycznej”.
„8. Udział w Konkursie nie eliminuje laureata i kandydatów z ubiegania się o dofinansowanie działalności badawczej z innych dotacji”.
4. Ustęp 5 oraz ustęp 6 załącznika do uchwały Senatu nr 39 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK za najbardziej wartościowe wdrożenie, otrzymują brzmienie:
„5. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty z narzutu kosztów pośrednich CTT i AIP PK będących w dyspozycji Prorektora ds. Nauki, na konto jednostki (instytutu, katedry, zakładu), w której zatrudniony jest autor lub kierownik zespołu, którego dzieło zostało wdrożone. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac laureata nagrody, będących przedmiotem nagrodzonego wdrożenia oraz ulepszenie i poszerzenie zakresu wdrożenia. Rozliczenie kwoty nastąpi na podstawie przedstawionych rachunków”.
„6. Udział w Konkursie nie eliminuje laureata i kandydatów z ubiegania się o dofinansowanie działalności badawczej z innych dotacji. Nagrodę Rektora PK za najbardziej wartościowe wdrożenie można uzyskać tylko raz”.
5. Ustęp 4 oraz ustęp 5 załącznika do uchwały Senatu nr 40 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego, otrzymują brzmienie:
„4. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty z rezerwy Prorektora ds. Nauki przeznaczonej na rozwój kadr, na konto jednostki (instytutu, katedry, zakładu), w której zatrudniony jest nagradzany doktor habilitowany. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac laureata nagrody, będących przedmiotem pracy habilitacyjnej lub innych osiągnięć, które były podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego (konferencje, czasopisma, wyjazdy zagraniczne, publikacje, materiały do badań naukowych itp., z wyjątkiem zakupu środków trwałych). Rozliczenie kwoty nastąpi zgodnie z procedurą przewidzianą dla dotacji dydaktycznej”.
„5. Udział w Konkursie nie eliminuje laureata i kandydatów z ubiegania się o dofinansowanie działalności badawczej z innych dotacji”.
6. Ustęp 4 oraz ustęp 5 załącznika do uchwały Senatu nr 41 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora, otrzymują brzmienie:
„4. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty z rezerwy Prorektora ds. Nauki przeznaczonej na rozwój kadr, na konto jednostki (instytutu, katedry, zakładu), w której zatrudniony jest wypromowany doktor. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac laureata nagrody, będących przedmiotem pracy doktorskiej (konferencje, czasopisma, wyjazdy zagraniczne, publikacje, materiały do badań naukowych itp., z wyjątkiem zakupu środków trwałych). Rozliczenie kwoty nastąpi zgodnie z procedurą przewidzianą dla dotacji dydaktycznej”.
„5. Udział w Konkursie nie eliminuje laureata i kandydatów z ubiegania się o dofinansowanie działalności badawczej z innych dotacji”.
7. Ustęp 4 oraz ustęp 5 załącznika do uchwały Senatu nr 42 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora, otrzymują brzmienie:
„4. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty z rezerwy Prorektora ds. Nauki przeznaczonej na rozwój kadr, na konto jednostki (instytutu, katedry, zakładu), w której zatrudniony jest Promotor doktoranta. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac laureata nagrody, związanych z tworzeniem szkoły naukowej (konferencje, czasopisma, wyjazdy zagraniczne, publikacje, materiały do badań naukowych itp., z wyjątkiem zakupu środków trwałych). Rozliczenie kwoty nastąpi zgodnie z procedurą przewidzianą dla dotacji dydaktycznej”.
„5. Udział w Konkursie nie eliminuje laureata i kandydatów z ubiegania się o dofinansowanie działalności badawczej z innych dotacji”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021