baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  07-12-2011
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  6850
 
Lista wersji:
  07-12-2011 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 49
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 grudnia 2011 r.
znak R.0201-69/11

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy oraz doktoranci PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 17 września 2008 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej”.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2011 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-09-2021