Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  08-02-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3315
 
Lista wersji:
  08-02-2012 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 5
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 7 lutego 2012 r.
znak R.0201-7/12

w sprawie Zasad wydatkowania środków na działalność statutową


Na podstawie art. 66 ust. 2 Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady wydatkowania środków na działalność statutową stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2012 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018