Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-04-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3640
 
Lista wersji:
  01-04-2012 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 marca 2012 r.
nr 11/d/03/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich
na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Działając na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Załącznik
bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018