Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  02-07-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2749
 
Lista wersji:
  02-07-2012 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 czerwca 2012 r.
nr 48/d/06/2012

w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Uchwala się Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.


Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019