baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  07-02-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2889
 
Lista wersji:
  07-02-2013 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 2
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 4 lutego 2013 r.
znak R.0201-3/13

w sprawie wprowadzania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego strukturę i zasady funkcjonowania zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2013 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-01-2022