Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-06-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1088
 
Lista wersji:
  30-06-2013 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 31
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 czerwca 2013 r.
znak R.0201-39/13

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa wystawców w Inżynierskich Targach Pracy na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin uczestnictwa wystawców w Inżynierskich Targach Pracy na Politechnice Krakowskiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zobowiązuje się pracowników Biura Karier PK do zapoznania wystawców z Regulaminem uczestnictwa wystawców w Inżynierskich Targach Pracy na Politechnice Krakowskiej oraz nadzoru nad jego realizacją.
§ 3
1. Traci moc Zarządzenie nr 27 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa wystawców w Inżynierskich Targach Pracy na Politechnice Krakowskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019