baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  23-09-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1380
 
Lista wersji:
  23-09-2014 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 38
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 września 2014 r.
znak R.0201-50/14

w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych, rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się „Instrukcję przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych, rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych na Politechnice Krakowskiej”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik dostępny jest w Serwisie Informacyjnym Pracowników Politechniki Krakowskiej w zakładce Plikownia (Druki i formularze), w kategorii „Dokumenty do pobrania”.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
1. Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 17 Rektora PK z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych składników majątku na Politechnice Krakowskiej,
2) Zarządzenie nr 27 Rektora PK z dnia 22 września 1992 r. zmieniające zarządzenie nr 17 Rektora PK z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych składników majątku na Politechnice Krakowskiej,
3) Zarządzenie nr 27 Rektora PK z dnia 3 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych składników majątku na Politechnice Krakowskiej,
4) Zarządzenie nr 34 Rektora PK z dnia 9 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych składników majątku na Politechnice Krakowskiej,
5) Zarządzenie nr 9 Rektora PK z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zmiany "Instrukcji w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych składników majątku w Politechnice Krakowskiej".
2. W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora PK z dnia 30 września 2013 r. skreśla się § 5 oraz załącznik nr 2 do Zasad wprowadzania kart opisu stanowisk dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz zasad ich uzupełniania.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 2014 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtakbip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021