Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  02-04-2015
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2075
 
Lista wersji:
  02-04-2015 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 marca 2015 r.
nr 34/d/03/2015

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie §19 ust. 3 pkt 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., z późn. zm., postanawia się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Senatu PK nr 5/o/02/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018