baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  11-06-2015
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  7171
 
Lista wersji:
  11-06-2015 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 30
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 czerwca 2015 r.
znak R.0201-37/15

w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin antyplagiatowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadza się Procedurę weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Treść procedury publikowana jest również pod adresem www.krk.pk.edu.pl oraz w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „System jakości”.
§ 3
1. Traci moc Zarządzenie nr 21 Rektora PK z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2015 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-01-2022