Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-04-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2655
 
Lista wersji:
  27-04-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 kwietnia 2016 r.
nr 41/d/04/2016

w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich
na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej regulaminem.
§ 2
1. Rady Wydziałów dostosują programy studiów doktoranckich do wymagań określonych w regulaminie ze skutkiem na dzień 1 października 2016 r.
2. Uchwały Rad Wydziałów w sprawie programów studiów doktoranckich mogą przewidywać późniejsze niż przewidziane w regulaminie terminy złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego lub złożenia rozprawy doktorskiej dla doktorantów II, III lub IV roku studiów w roku akademickim 2016/17.
§ 3
Traci moc uchwała nr 33/d/03/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018