Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  15-06-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1041
 
Lista wersji:
  15-06-2016 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 22
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 czerwca 2016 r.
znak R.0201-30/16

w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2016/17


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Określa się wzory dokumentów wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr 37/d/04/2016 Senatu PK z 22 kwietnia 2016 r. dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia:
1) ankieta osobowa, której wzór stanowi załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) formularz podania o przyjęcie na studia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) życiorys kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) zaświadczenie potwierdzające odbycie po ukończeniu studiów co najmniej 6-miesięcznej praktyki zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Architektury), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2016 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-07-2018