Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-12-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1113
 
Lista wersji:
  22-12-2016 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 66
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 grudnia 2016 r.
znak R.0201-84/16

w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału na wydziałach PK dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin podziału na wydziałach PK dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2016 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018