baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  03-03-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  750
 
Lista wersji:
  03-03-2017 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 13
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 2 marca 2017 r.
znak R.0201-17/17

w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz ich odpisów


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady przygotowywania i personalizacji uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz ich odpisów, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek biorących udział w procesie przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy jednostek biorących udział w procesie przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej oraz studenci i absolwenci studiów wyższych prowadzonych na Politechnice Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 57 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji uczelnianego dyplomu ukończenia studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz jego odpisów.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-09-2021