Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  24-03-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1924
 
Lista wersji:
  24-03-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 marca 2017 r.
nr 18/d/03/2017

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 20 maja 2016 r. nr 45/d/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18


Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w związku z uchwałami: Rady Wydziału Architektury z dnia 18 stycznia 2017 r. nr 4/d/01/2017, Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 15 lutego 2017 r. nr 21/2017, Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 15 lutego 2017 r. nr 10/2017, Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 1 marca 2017 r. nr 18/2017 i 23/2017 Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej z dnia 18 stycznia 2017 r., Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 18 stycznia 2017 oraz w związku z porozumieniem między dziekanami Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna – stopień pierwszy i drugi na Politechnice Krakowskiej postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 20 maja 2016 r. nr 45/d/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18, wprowadza się następujące zmiany: patrz opis zmian
§ 2
Ujednolicony tekst uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 20 maja 2016 r. nr 45/d/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018