Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  24-03-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  376
 
Lista wersji:
  24-03-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 marca 2017 r.
nr 20/d/03/2017

zmieniająca uchwałę Senatu PK z 20 maja 2016 r. nr 46/d/05/2016 w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/18


Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu PK nr 46/d/05/2016 z 20 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/18 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym.”
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym.”
3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uprawnienia wymienione w ust. 1 i 2 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018