Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  24-04-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  408
 
Lista wersji:
  24-04-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 25
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
znak R.0201-30/17

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej


Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1501) zarządza się, co następuje:
§ 1
W załączniku do Zarządzenia nr 6 z 30 stycznia 2017 r. ustęp 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I i II stopnia w danym roku akademickim jest taka sama, jak wysokość ustalana przez Rektora PK dla studentów polskich. Wyjątek stanowi Wydział Architektury, który pobiera wspomnianą opłatę w wysokości 250 złotych”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018