Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  04-05-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  44195
 
Lista wersji:
  04-05-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
znak R.0201-32/17

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018


Na podstawie § 7 ust. 6 „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 47/d/04/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz § 2 ust. 6 „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 33/d/03/2015 z dnia 27 marca 2015 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2017/2018 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019