Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-05-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  734
 
Lista wersji:
  26-05-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 maja 2017 r.
nr 44/d/05/2017

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich:
2016/17, 2017/18 i 2018/19


Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej nr 22/2016 z 23 marca 2016 r. i nr 91/2017 z 30 marca 2017 r. postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2016/17, 2017/18 i 2018/19 w załączniku nr 1 w pkt 14 i w pkt 15 w kolumnie „Przyznane uprawnienia” dodaje się kierunki:
   • elektrotechnika,
   • energetyka (WIEiK),
   • informatyka (WIEiK).
§ 2
Tekst jednolity uchwały Senatu PK z dnia 22 maja 2015 r. nr 56/d/05/2015 w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2016/17, 2017/18 i 2018/19, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019