Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-06-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1982
 
Lista wersji:
  01-06-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 36
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 maja 2017 r.
znak R.0201-42/17

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
w roku akademickim 2017/2018


Na podstawie § 106 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się opłaty za świadczone przez Politechnikę Krakowską usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019