Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  13-09-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  325
 
Lista wersji:
  13-09-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 61
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 7 września 2017 r.
znak R.0201-70/17

w sprawie zmian w składzie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych


Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych na Politechnice Krakowskiej, zarządza się, co następuje:
§ 1
W składzie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się mgr inż. Martę Niemiec,
2) powołuje się dr inż. Wojciecha Bilińskiego.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-07-2018