Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  31-10-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  438
 
Lista wersji:
  31-10-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 października 2017 r.
nr 87/d/10/2017

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia z 22 marca 2017 r. w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2017/2018


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), § 2 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 45/d/05/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18, § 6 ust. 2 uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr 46/d/04/2015 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej, w związku z uchwałami Rady Wydziału Architektury z dnia 21 września 2017 r. nr 6/d/09/2017, Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 25 września 2017 r. nr 8.2/SD/09//2017 oraz Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 20 września 2017 r. nr 82/2017 postanawia się, co następuje:
§ 1
Załącznik nr 2 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 21/d/03/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2017/2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-10-2018