Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-11-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2843
 
Lista wersji:
  22-11-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 73
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 listopada 2017 r.
znak R.0201-86/17

w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 3 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18 zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18, określa się:
1) harmonogram prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziałach: Fizyki, Matematyki i Informatyki; Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Inżynierii Lądowej; Inżynierii Środowiska; Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na międzywydziałowym kierunku studiów gospodarka przestrzenna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  18-12-2018