Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-03-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3807
 
Lista wersji:
  01-03-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 lutego 2018 r.
nr 8/d/02/2018

w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), § 2 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 42/d/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 oraz § 6 ust. 2 uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr 46/d/04/2015 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się liczbę miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, w tym liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się liczbę miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, w tym liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Upoważnia się Prorektora ds. Kształcenia do zwiększenia liczby miejsc na I roku studiów na wniosek dziekana właściwego wydziału, w zależności od potrzeb i możliwości wydziału. Wniosek wymaga uzasadnienia.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019