Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  11-05-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3053
 
Lista wersji:
  11-05-2018 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 maja 2018 r.
znak R.0201.34.2018

w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 3 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19, określa się:
1) harmonogram prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych I stopnia z wyjątkiem kierunków: architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia z wyjątkiem kierunków: architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,
9) harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziałach: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia,
10) harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia,
11) harmonogram dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia,
12) harmonogram dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
13) harmonogram dodatkowej rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia,
14) harmonogram dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura krajobrazu na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019