Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-05-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4803
 
Lista wersji:
  28-05-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 maja 2018 r.
nr 28/d/05/2018

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia
rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20


Na podstawie art. 169 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się:
1) warunki i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019