Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-05-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  410
 
Lista wersji:
  29-05-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 32
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 maja 2018 r.
znak R.0201.41.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 55 Rektora PK z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak z załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  13-12-2019