Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  13-06-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1162
 
Lista wersji:
  13-06-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 37
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 czerwca 2018 r.
znak R.0201.47.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019


Na podstawie § 106 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W załączniku do Zarządzenia nr 33 Rektora PK z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 tabela w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
WydziałKierunek koszt godziny
dydaktycznej (zł)
maksymalna opłata
semestralna (zł)
Wydział Architektury- Architektura
- Architektura krajobrazu
22,54 050
Wydział ArchitekturyArchitektura
(w języku angielskim)
254 500
Wydział Inżynierii LądowejBudownictwo
(w języku angielskim)
3212 092
Wydział MechanicznyMechanika i budowa maszyn (specjalność zaawansowana mechanika obliczeniowa w języku angielskim)I st. – 21
II st. – 23
2 600
Wydział MechanicznyEnergetyka (specjalność systemy i urządzenia energetyczne
w języku angielskim)
II st. – 232 600
Pozostałe kierunki111 980
2. Tekst jednolity załącznika do Zarządzenia nr 33 uwzględniający zmianę, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019