Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  21-06-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2652
 
Lista wersji:
  21-06-2018 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 39
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 czerwca 2018 r.
znak R.0201.49.2018

w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r. cennik na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej, według tabeli określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zakwaterowanie, o którym mowa w pkt 3-6 załącznika nr 1, odbywać się będzie w Domach Studenckich nr 3 i 4 przy ul. Skarżyńskiego 7 i 9 w Krakowie oraz Domu Studenckim nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie.
§ 2
1. W przypadku zakwaterowania na okres co najmniej 1 miesiąca, dla lokatorów określonych w punktach 3-6 załącznika nr 1, stosuje się odpłatność za miejsce w domach studenckich Politechniki Krakowskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania przed zadeklarowanym terminem nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat; mieszkaniec ma prawo pozostać w domu studenckim do końca opłaconego okresu. Jeśli rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych, mieszkaniec może skierować do Kierownika Osiedla Studenckiego podanie o zwrot części wniesionej opłaty.
3. W przypadku grup minimum 20-osobowych, grup kierowanych przez jednostki PK, pobytów rodzinnych lub dłuższego okresu pobytu istnieje możliwość ustalenia z Administracją Osiedla Studenckiego PK indywidualnych warunków cenowych.
§ 3
Odpłatność z tytułu zakwaterowania doraźnego w domach studenckich Politechniki Krakowskiej następuje w momencie zakwaterowania, za cały zadeklarowany okres pobytu, gotówką u kierownika domu studenckiego.
§ 4
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020