Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-07-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  595
 
Lista wersji:
  02-07-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 43
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 czerwca 2018 r.
znak R.0201.53.2018

w sprawie określenia wysokości opłaty za prowadzone postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się
w roku akademickim 2018/2019


Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały Senatu nr 46/d/04/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
Wysokość opłaty pobieranej od osoby zainteresowanej przystąpieniem do postępowania służącego potwierdzaniu efektów uczenia się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w roku akademickim 2018/2019 wynosi 100 złotych w odniesieniu do jednego punktu ECTS.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019