Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-07-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  750
 
Lista wersji:
  30-07-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 53
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 lipca 2018 r.
znak R.0201.66.2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O Złoty Indeks PK”


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wprowadza się Regulamin konkursu „O Złoty Indeks PK”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  27-01-2020