Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-07-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  167
 
Lista wersji:
  30-07-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 55
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 lipca 2018 r.
znak R.0201.69.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 3 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 zarządza się, co następuje:
§ 1
Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 27 Rektora PK z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załącznik do niniejszego zarządzenia jest dostępny również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019