Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-11-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1859
 
Lista wersji:
  29-11-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 76
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 listopada 2018 r.
znak R.0201.97.2018

w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19, określa się:
1) harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziałach: Fizyki, Matematyki i Informatyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii i Technologii Chemicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz na międzywydziałowym kierunku studiów: gospodarka przestrzenna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wydziałowe komisje rekrutacyjne rozpoczynają prace w dniu 21 stycznia 2019 r. z zastrzeżeniem, iż spotkanie informacyjne dla przewodniczących i sekretarzy wydziałowych komisji rekrutacyjnych odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r.
§ 3
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019