Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Kanclerz PK
 
Data publikacji:
  10-01-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  290
 
Lista wersji:
  10-01-2019 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 1
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 stycznia 2019 r.
znak DA3.022.1.2019

w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczenia konferencyjnego w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej (W-1)


1. Informuję, że udostępnia się pomieszczenie konferencyjne w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej (pokój nr 114, I piętro) do korzystania przez jednostki organizacyjne i pracowników PK w celach służbowych .
2. Zasady korzystania z pomieszczenia określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.

Kanclerz
mgr inż. Leszek Bednarz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019