Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Kanclerz PK
 
Data publikacji:
  11-01-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  254
 
Lista wersji:
  11-01-2019 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 2
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 stycznia 2019 r.
znak DA3.022.2.2019

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądów technicznych obiektów Politechniki Krakowskiej


§ 1
Na podstawie Zarządzenia nr 33 Rektora PK z 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad utrzymania obiektów budowlanych Politechniki Krakowskiej powołuje się, na okres do 31 sierpnia 2020 r. Komisję do spraw przeglądów technicznych obiektów Politechniki Krakowskiej w składzie:
 1. mgr inż. Anna Dzięciołowska – przewodniczący,
 2. mgr inż. Józef Chmielewski – z-ca przewodniczącego,
 3. mgr inż. Anna Bydłosz,
 4. Witold Gawełda,
 5. inż. Paweł Hajduk,
 6. mgr inż. Jacek Husakowski,
 7. mgr inż. Jerzy Kaczyński,
 8. inż. Adam Kocoł,
 9. mgr inż. Piotr Król,
 10. mgr inż. Grzegorz Lizończyk,
 11. mgr inż. Paweł Pruś,
 12. inż. Jacek Przędzik,
 13. inż. Anna Rapacka.
§ 2
Traci moc Komunikat nr 7 Kanclerza Politechniki Krakowskiej z dnia 12 września 2016 r.
§ 3
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr inż. Leszek Bednarz


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019