Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-01-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1179
 
Lista wersji:
  28-01-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 stycznia 2019 r.
nr 3/d/01/2019

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 załączniki nr 1-5 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1-5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019