Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-05-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  364
 
Lista wersji:
  06-05-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 17
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 maja 2019 r.
znak R.0201.24.2019

w sprawie wprowadzenia procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia


Na podstawie § 9 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadza się „Procedurę utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązująca w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Treść procedury wraz z załącznikami w wersji umożliwiającej edycję publikowana jest również w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „System jakości”.
§ 3
1. Traci moc „Procedura uruchamiania nowego kierunku studiów oraz zniesienia kierunku studiów”, stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 34 Rektora PK z dnia 17 maja 2017 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020