Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-06-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  989
 
Lista wersji:
  28-06-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 czerwca 2019 r.
nr 59/d/06/2019

w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu PK nr 84/0/12/2011 z 16 grudnia 2011 r., z późniejszymi zmianami postanawia się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 czerwca 2017 r. nr 63/d/06/2017 w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020