baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  18-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  770
 
Lista wersji:
  18-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 55
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 września 2019 r.
znak R.0201.71.2019

w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 51 Rektora PK z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość.
§ 4
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021