baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  719
 
Lista wersji:
  26-09-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 września 2019 r.
nr 74/d/09/2019

w sprawie zmiany wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1574) Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 49/d/05/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską wprowadza się następujące zmiany:
1) załączniki nr 1-4 przyjmują brzmienie jak załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.
2) dodaje się opisy wzorów dyplomów określonych w załącznikach nr 1-4, które są dostępne w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021