baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  379
 
Lista wersji:
  26-09-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 września 2019 r.
nr 80/d/09/2019

w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska nr 79/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska (od 1.10.2019 r. Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki) do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
1. Ustala się programy studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej:
1) energetyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 1,
2) energetyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 2,
3) energetyka – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 3,
4) energetyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 4,
5) inżynieria środowiska – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 5,
6) inżynieria środowiska – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 6,
7) inżynieria środowiska – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 7,
8) inżynieria środowiska – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 8,
9) inżynieria i gospodarka wodna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 9,
10) odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 10.
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Programy studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021