Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  573
 
Lista wersji:
  22-10-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 85
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 października 2019 r.
znak R.0201.104.2019

w sprawie zmian w Regulaminie konkursu „O Złoty Indeks”


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz 1668, z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
W Regulaminie konkursu „O Złoty Indeks”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 25 lipca 2018 r., ust. 5 w § 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Laureatów etapu finałowego wyłania się w następujący sposób:
•   Laureatem I stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 81%-100% maksymalnej liczby punktów,
•   Laureatem II stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 61%-80% maksymalnej liczby punktów,
•   Laureatem III stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 40%-60% maksymalnej liczby punktów”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-09-2020