Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  219
 
Lista wersji:
  28-10-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 października 2019 r.
nr 89/p/10/2019

w sprawie zmian przedstawicieli związków zawodowych w składach stałych komisji senackich


Na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. W składzie Senackiej Komisji Statutowej dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się dr inż. Adama Tabora,
2) powołuje się mgr inż. Witolda Trzaskę.
2. W składzie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się dr inż. Adama Tabora,
2) powołuje się dr inż. Dariusza Mierzwińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020