Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  285
 
Lista wersji:
  28-10-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 października 2019 r.
nr 90/p/10/2019

w sprawie zmian w składach senackich komisji


Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. W składzie Senackiej Komisji ds. Dydaktyki dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się dr hab. inż. arch. Katarzynę Łakomy, prof. PK (WA),
2) powołuje się dr inż. arch. Kingę Racoń-Leję (WA),
3) odwołuje się dr hab. inż. Magdalenę Niemczewską-Wójcik, prof. PK (WM),
4) powołuje się dr inż. Stanisława Walczaka (WM),
5) powołuje się dr Roberta Gębarowskiego (WIMiF).
2. W składzie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się dr hab. Jacka Jaśtala, prof. PK (WIiT),
2) powołuje się dr hab. inż. Michała Beretę, prof. PK (WIiT),
3) powołuje się dr hab. Ewę Gondek, prof. PK (WIMiF).
3. W skład Senackiej Komisji Statutowej powołuje się dr hab. Ludwika Byszewskiego, prof. PK (WIiT).
4. W składzie Senackiej Komisji Etyki dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się dr hab. Wiesławę Bażelę-Wróbel, prof. PK (WIiT),
2) powołuje się dr inż. Annę Jasińską-Suwadę (WIiT),
3) powołuje się dr hab. Sebastiana Kubisa, prof. PK (WIMiF).
5. W skład Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów powołuje się dr inż. Dariusza Mierzwińskiego (WIMiF).
6. W składzie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się dr hab. Joannę Żyrę, prof. PK (WIiT),
2) powołuje się dr Małgorzatę Zajęcką (WIiT).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020