Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-11-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  363
 
Lista wersji:
  06-11-2019 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 16
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 października 2019 r.
znak R.0201.109.2019

w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu
w dniu 23 października 2019 r.


Niniejszym informuję, iż w dniu 23 października 2019 r. Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki podjął następujące uchwały:
1. nr 89/p/10/2019 w sprawie zmian przedstawicieli związków zawodowych w składach stałych komisji senackich,
2. nr 90/p/10/2019 w sprawie zmian w składach senackich komisji,
3. nr 91/d/10/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku matematyka stosowana prowadzonego przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej,
4. nr 92/o/10/2019 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Centrum Transferu Technologii PK,
5. nr 93/n/10/2019 w sprawie zmian trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
Jednocześnie informuję, że powyższe uchwały są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK, w zakładce Prawo uczelniane – Uchwały Senatu.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020