Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-11-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  182
 
Lista wersji:
  06-11-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 92
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 października 2019 r.
znak R.0201.112.2019

w sprawie zmian w składzie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62 Rektora PK z dnia 20 września 2018 r., zarządza się, co następuje:
§ 1
W składzie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się mgr inż. Wojciecha Wrońskiego,
2) powołuje się mgr inż. Julitę Choinkę.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020